وبلاگ رسمی کلاب فوتبال ایرانیان

لیست راهنمای بازی و آخرین اطلاعیه های کلاب

ذخیره ترکیب

بازی های آینده را از دست ندهید !

در صفحه ” بازی ها و نتایج ” و همچنین  صفحه ” لیگ “، تمام بازی های پیش روی شما قابل ارنج و چیدمان هستند.

به این صورت که شما می توانید چندین بازی پیش روی خود را که در روزهای مختلف برگزار خواهند شد ترکیب جداگانه و اختصاصی بدهید.

برای این منظور در کنار هر بازی انجام نشده ی شما گزینه ی ذخیره ترکیب به شکل زیر وجود دارد.

http://blog.iranianfc.ir/info/save.jpg

با کلیک روی این گزینه وارد صفحه ترکیب تیم می شوید که مختص همان بازی است و چیدمان اعمال شده، تنها برای آن بازی سِت خواهد شد.

بدین صورت شما میتونید برای هر بازی سیستم و استراتژی متفاوتی رو بچینید.

همچنین در صفحه ترکیب اختصاصی هر بازی، گزینه دوپینگ اختصاصی نیز فعال است ، یعنی شما میتونید برای بازی که چند روز بعد برگزار می شود ، هم ترکیب و سیستم متفاوت بچینید و هم برای آن بازی دوپینگ کنید.