وبلاگ رسمی کلاب فوتبال ایرانیان

لیست راهنمای بازی و آخرین اطلاعیه های کلاب

بازی ها و نتایج

آرشیو  مسابقات و برنامه بازی ها:

در صفحه ی بازی ها و نتایج ، آرشیوی از بازی های گذشته و برنامه بازی های آینده تیم شما در لیگ های مختلفی که حضور دارید قابل نمایش است.

همچنین در بخش ” سایر بازی ها ” لیست بازی های انجام شده و برنامه بازی های آینده شما در جام های کاربری ، حذفی و قهرمانان و همچنین بازی های دوستانه نمایش داده می شوند.

در بخش سایر بازی ها ،  آرشیو همیشگی نخواهد بود و بازی های قدیمی تر جای خود را به بازی های جدید می دهند.