وبلاگ رسمی کلاب فوتبال ایرانیان

لیست راهنمای بازی و آخرین اطلاعیه های کلاب

خزر

هیرکانا، نام باستانی دریای خزر در زمان هخامنشیان

khazar-1
در طول قرون اقتدار حاکمیت ایران بر سرتاسر این دیار، پادشاهان ایران تنها حاکمان بلامنازع دریای خزر بوده اند. دریای خزر- کاسپین- در طول تاریخ نام های مختلفی را به خود دیده است، قدیمی ترین نام آن «هیرکانا» بود که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون» «گیلان»، «دریای طبرستان» ، «دریای قزوین» ، «دریای دیلم» ، «دریای گرگان» ، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است.
khazar-2
تا آنجا که حافظه تاریخی این سرزمین- ایران- به یاد دارد، در ابتدا روسیه و سپس شوروی همواره به عنوان اصلی ترین تهدید به تمامیت ارضی و استقلال ایران در یکی دو قرن اخیر شناخته شده است. این امپراتوری پهناور چه در شکل تزاری و چه به صورت بلشویکی آن اشتهای سیری ناپذیری برای توسعه از خود نشان می داد. (چه در قالب طرح توسعه طلبی استعمارگونه و چه در شکل سیاست مرزهای امن و دنبال کردن سیاست ایجاد مناطق میانی یا حائل) به هرحال با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید از بطن ابرقدرت سابق در آسیای مرکزی و قفقاز به یکباره محیط استراتژیک ایران در شمال، دچار دگرگونی عظیم و تغییر بنیادین شد.
در دهه های پایانی قرن بیستم پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ۴ کشور با دریای خزر هم مرز شدند. اما امروزه با ورود به قرن بیست و یکم بازیگران متفاوتی را بیش از گذشته در این منطقه شاهد هستیم که برخی به دلایل خاص سیاسی- از جمله فروپاشی شوروی- و برخی دولت ها با اغراض خاص سیاسی و اقتصادی  در منطقه خزر حضور یافته اند.
دریای خزر در گذشته بخشی از دریای تتیس بود که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌کرد. از حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون سال پیش به تدریج راه این دریا ابتدا به اقیانوس آرام و سپس به اقیانوس اطلس بسته شد. در سال ۱۹۵۲، شوروی رود دُن و ولگا را با ایجاد آبراهی مصنوعی به هم پیوست تا کشتی‌های کوچک بتوانند از دریای خزر به دریای آزوف و دریای سیاه بروند. بدینسان دریای خزر دوباره به دریاهای آزاد راه یافت.
قسمت شمالی این دریا بسیار کم‌عمق است به طوری که تنها نیم درصد آب دریا در یک‌چهارم شمالی دریا قرار دارد و عمق آن به طور میانگین کمتر از ۵ متر است. حدود ۱۳۰ رودخانه به این دریا می‌ریزند که اکثر آن‌ها از شمال غربی به دریا می‌پیوندند. بزرگترین آن‌ها رود ولگا است که هر سال به طور میانگین ۲۴۱ کیلومتر مکعب آب را وارد دریای خزر می‌کند. رودهای کورا ۱۳، اترک ۸٫۵، اورال ۸٫۱ و سولاک ۴ کیلومتر مکعب آب را سالانه وارد دریا می‌کنند.