وبلاگ رسمی کلاب فوتبال ایرانیان

لیست راهنمای بازی و آخرین اطلاعیه های کلاب

پارامترهای موثر در انجام بازی

نتیجه بازی ها چگونه تعیین می شود ؟

فرایند انجام بازی و تعیین نتیجه بین دو تیم بطور هوشمند و براساس قدرت و امکانات تیم هاست.

در حین انجام بازی بین دو تیم ، عوامل و فاکتورهای متعددی باعث رقم خوردن نتیجه آن بازی می شوند.

قدرت کلی بازیکنان تیم ، مهمترین عامل تعیین نیجه است اما به تنهایی سازگار نیست.

علاوه بر قدرت بازیکنان ، عوامل دیگری تاثیر گذار خواهند بود که حتی ممکن است باعث شوند تیمی که از لحاظ بازیکنان ضعیف تر از حریف است ، برنده بازی شود.

عواملی همچون :

سیستم و استراتژی تیم ها ،

سطح ورشگاه و تعداد تماشاگران ( برای تیم میزبان )

کانون هواداران ( برای تیم میهمان )

سطح روحیه و آمادگی بازیکنان ،

کارمندان باشگاه ،

مطلوب بودن تجهیزات ورزشگاه و استخدام لیدر

وسیله حمل و نقل ( برای بازی های خارج از خانه )،

تاثیر آمادگی بازیکنان و روحیه تیم در تعیین نتیجه :

پایین بودن آمادگی بازیکنان و روحیه تیم باعث کاهش قدرت تیم می شود.

به ازای هر ۱% پایین بودن آمادگی بازیکنان ، ۱% از قدرت تیم کسر خواهد شد

مثلا اگر آمادگی بازیکن شما ۹۴%  باشد بنابراین میزان ۶% از قدرت آن بازیکن کسر می شود.